String

Med det nya millenniet kom inte bara år 2000 utan också webbtidningen String. Tidningen var min egen skapelse. Min tanke var att jag äntligen skulle få komma till tals – det här var ju långt innan bloggar och Facebook. Visst, Lunarstom fanns, men jag ville ju publiceras i en tidning!

I brist på riktiga tidningar som ville publicera mina dikter och funderingar så startade jag String. Adresserna skiftade genom åren, men framför allt fanns tidningen på surf.to/string.

Vill du se hur en webbtidning kunde se ut mellan åren 2000 och 2004? Nu får du chansen. Jag har nämligen alla sidor till String kvar.

Det allra sista numret hittar du här.